Eva Wiltingh B.V. Centrum voor Academisch Leiderschap, Training en Coaching

Evelyne Kippersluis
€20,00

Ontwikkelen persoonlijke autoriteit

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Onderhandelen

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

De weg van de held

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Compententies TOP POP en resultaatgericht werken

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Overleggen en vergaderen

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Situationeel leidinggeven

U leert adequaat om te gaan met de mate van bekwaamheid, bereidheid en zekerheid die een medewerker u ten aanzien van een taak toont.