Eva Wiltingh B.V. Centrum voor Academisch Leiderschap, Training en Coaching

Evelyne Kippersluis
€20,00

Aansturen op functionele verantwoordelijkheid

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Talentontwikkeling

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Begeleiden promovendi

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Persoonlijke effectiviteit

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Kernkwadranten

Met gratis introductiefilm

Evelyne Kippersluis
€20,00

Karakters in teams en teamrollen

Met gratis introductiefilm