Course Description

Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken met tegenstellingen tussen individuen die kunnen uitmonden in een conflict. Kennis van conflicthantering maakt dat u uw medewerkers beter kunt begeleiden en adviseren.
Bij lastige gesprekken kunt u denken aan kritiek geven, kritiek ontvangen, slecht nieuws gesprekken, gesprekken waarbij u of de ander emotioneel betrokken is.

Doel
U leert:
- hoe conflicten ontstaan en wat de kenmerken zijn;
- hoe u conflicten kunt voorkomen;
- hoe u het initiatief kunt nemen om conflicten op te lossen;
- omgaan met weerstand en emoties;
- hoe u lastige gesprekken professioneel en resultaatgericht kunt voeren.


Bij aankoop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Eva Wiltingh B.V..

Directeur Eva Wiltingh B.V.

Evelyne Kippersluis

Course curriculum