Course Description

De volgende onderwerpen vormen onderdeel van het programma verandermanagement:

Hoe kom ik van visie tot plan van aanpak?
Hoe maak ik een sterkte/zwakte analyse?
Hoe creëer ik voldoende draagvlak?
Hoe ga ik om met weerstand?
Hoe breng ik een verandering overtuigend, terwijl ik daar zelf niet achter sta?
Hoe initieer ik een verandering?
Hoe stuur ik het proces van veranderen gedurende de implementatie?


Project en procesmanagement:

  • Academisch leiders die handvatten zoeken voor het aansturen en monitoren van projecten krijgen hier inzicht in de belangrijkste uitgangspunten en begrippen van projectmatig werken. U leert rollen, taken en verantwoordelijkheden in projecten expliciteren en werken volgens een plan van aanpak. De trainer leert u de communicatie in het project vormgeven.


Bij aankoop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Eva Wiltingh B.V..

Directeur Eva Wiltingh B.V.

Evelyne Kippersluis

Course curriculum